Sránku nelze zobrazit

 
Požadovaná sránka není dočasně k dispozici. Na serveru W3 jsou pravděpodobně technické potíže nebo je třeba změnit nastavení prohlížeče.

Vyzkoušejte následující možnosti řešení:

 • Klepněte na tlačítko refresh.gif (82 bytes) Aktualizovat nebo akci opakujte později.
 • Jestliže jste adresu stránky zadali na panelu Adresa ručně, zkontrolujte, zda je zadána správně.
 • Chcete-li zkontrolovat nastavení připojení, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti sítě Internet. Na kartě Připojení klepněte na tlačítko Nastavení. Hodnoty nastavení by měly být shodné s hodnotami, které vám poskytl správce místní sítě LAN nebo poskytovatel služeb sítě Internet.
 • Pokud správce sítě tuto funkci povolil, systém Microsoft Windows může prohledat síť a automaticky zjistit nastavení připojení k síti.
  Jestliže chcete, aby systém Windows zkusil nastavení zjistit,
  klepněte na tlačítko Zjistit nastavení Zjistit síťové nastavení.
 • Některé servery vyžadují zabezpečení 128bitovým šifrováním. Informace o nainstalovaném zabezpečení získáte klepnutím na příkaz O aplikaci Internet Explorer v nabídce Nápověda.
 • Jestliže se pokoušíte připojit na zabezpečený server, zkontrolujte, zda tuto akci nastavení zabezpečení umožňuje. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti sítě Internet. Na kartě Upřesnit přejděte do části Zabezpečení a zkontrolujte nastavení možností SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0 a PCT 1.0.
 • Klepněte na tlačítko Zpět a zkuste použít jiný odkaz.


Nelze najít server nebo došlo k chybě serveru DNS
Internet Explorer